ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

ที่อยู่ เลขที่ 132 หมู่ที่ 8
ตำบลโคกสว่าง อำเภอปลาปาก
จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48160

โทรศัพท์. 0-4219-9750

E-mail : saraban_06480205@dla.go.th

koksawang_local@hotmail.co.th

https://www.koksawang-plapak.go.th

mungmee

Share: