วันศุกที่ 31 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้กฏหมายเบื้องต้นและ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการเกี่ยกับการบริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

mungmee

Share: