วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง นำทีมโดยนายก คณะผู้บริหาร ส.อบต.พนักงาน อบต.โคกสว่าง ผู้ใหญ่บ้าน ผช.ผญบ.ชาวบ้าน ได้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้คนพิการบ้านโคกสว่างม.1

mungmee

Share: