วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้จัดโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข ร่วมกับผู้นำชุมชน ประชาชน เด็กและเยาวชนในเขตตำบลโคก สว่าง เพื่อทำกิจกรรมถวายภัตราหารเพล และทำกิจกรรม 5 ส. สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะและสร้างนิสัย ณ วัดโคกสว่างวนาราม บ้านโคกสว่าง ตำบลโคกสว่าง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

mungmee

Share: