ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางห่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๗ บ้านสีทน สายสี่แยกบ้านนางกัน นิกาถึงนานางแพง อินธิราช ขนาดท่อกว้าง :.๖. เมตร ยาว ๑๘๖ เมตร พร้อมบ่อพัก รายละเอียดตามแบบ แปลนและประมาณราคาที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๐20. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่
Admin

Share: