ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.โคกสว่าง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ และ เดือนมกราคม ๒๕๖๖ โดย วิธีเฉพาะเจาะจง

๐20. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง เร9
Admin

Share: