ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด (สพฐ) ในเขต อบต.โคกสว่าง ภาคเรียนที่ 2/2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนธันวาคม 2565 และ เดือนมกราดม 2566 โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง

๐20. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง เร8
Admin

Share: