ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๗ บ้านสีทน ถนนสายนานายแก่ บุตร ครุฑ ถึงนานางประถม นนห์สุข ลงถูกรังพร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๑๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือปริมาตรลูกรังจำนวนไม่น้อยกว่า ๖๔๘ ลูกบาศก็เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณ ราคาที่อบต.โคกสว่างกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

CamScanner 30-04-2024 09.31
mungmee

Share: