ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๗ บ้านสีทน ถนนสายนานายแก่ บุตร ครุฑ ถึงนานางประถม นนท์สุข ถงดูกรังพร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๐๔๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือปริมาตรลูกรังจำนวนไม่น้อยกว่า ๖๔๘ ลูกบาศก็เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณ ราคาที่อบต.โคกสว่างกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

CamScanner 30-04-2024 09.28
mungmee

Share: