ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๓ บ้านสีทน สายบ้านนายธนาสิน แก้ว สอนดึ ถึงฝ่ายคึกฤทธิ์ ขนาด ๔ เมตร ยาว ๔๑๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือปริมาตรถูกรังจำนวนไม่น้อย กว่า ๓๒๘ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๓๐x๑.๐๐ เมตร ๓ จุด รวม ๑๕ ท่อน รายละเอียด ตามแบบแปลนและประมาณราคาที่อบต.โคกสว่างกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

CamScanner 30-04-2024 09.26
mungmee

Share: